Entré

Företagets uppdrag:
Arbeta med datakonsultverksamhet
Utföra programmeringsuppdrag, huvudsakligen i 4D.
Programmera närvaro- och tidmätningssystem för industrin.
Programmera produktionsstöd för industrin såsom order, lager, planering m.m.
Uppstart av kunder.

Personal
Christer Blom

Adress
Christer Blom Teknik AB
Vallamyran Himmeta
731 96 Köping

Telefon
070 – 264 6950

E-post
CBTeknik@Himmeta.se